Salgsbetingelser

Generelt 

For å utføre kjøp på www.tretopphyttergrensen.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. 

 

1. Partene

Selger er Tretopphytter på Grensen Thorbjørn Wold, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Informasjon om Tretopphytter på Grensen Thorbjørn Wold:

Org.nr. 990 254 206 

Adresse: Fjerdingveien 304A, 1763 Halden

Telefonnummer: +47 958 58 445

E-post: post@tretopphyttergrensen.no

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

2. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. 

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren, og kjøper har mottatt en bekreftelse på bestilling. Dette skjer skriftlig via e-post. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

4. Betalingen

Betalingen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, når kjøper foretar bestillingen. Hele kjøpesummen blir belastet kortet umiddelbart ved bestilling. Vilkår for refusjon ved avbestilling finnes i punkt 6.

Selger plikter ikke å lagre kortnummer utover der det finnes nødvendig for å sikre håndtering dersom det oppstår problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. 

 

5. Levering

Levering av varer/tjenester skjer i henhold til tid og sted angitt på ordrebekreftelsen. Tidspunkt for innsjekk og utsjekk avhenger av hvilken hytte som er bestilt, og er beskrevet ytterligere i ordrebekreftelsen. 

 

6. Avbestilling/kansellering

Alle avbestillinger eller endringer gjøres ved å kontakte post@tretopphyttergrensen.no. Ved avbestilling eller endringer i bestillingen fra kjøper sin side bør det varsles så uten unødig opphold. 

 

Dersom kjøper avbestiller eller endrer dato, mer en 21 dager i forkant av oppholdet blir beløpet refundert, med unntak av administrasjonsgebyr pålydende kr. 490,-. 

Dersom kjøper ønsker å endre bookingen i tidsrommet 21 – 7 dager i forkant av oppholdet refunderes 50% av beløpet, minus administrasjonsgebyret på kr. 490,-.  

Avbestillinger foretatt senere enn 7 dager før ankomst gir ingen refusjon. 

 

Selger forbeholder seg retten til å kansellere oppholdet dersom det skulle forekomme ekstreme værforhold, og det ikke er forsvarlig å benytte seg av hyttene. Kjøper vil i så fall få muligheten til å benytte seg av bestillingen ved et senere tidspunkt, eller få hele beløpet refundert. Selger tar kontakt med kjøper for videre avtale dersom dette skulle forekomme. 

 

7. Mangler/reklamasjon

Dersom kjøper oppdager en mangel vedrørende en av hyttene må det underrettes snarest, slik at selger har mulighet til å utbedre feilen. Reklamasjoner kan meldes inn på telefon +47 958 58 445 eller skriftlig til post@tretopphyttergrensen.no.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Personvernerklæring finnes her: https://www.tretopphyttergrensen.no/personvern/

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 234 00 500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.